top of page

Privacy Policy
 

Deze website is eigendom van Falcom BV

Zandbergen 104, 2480 Dessel

Ons BTW nummer is BE0865.295.527

Legal

De bescherming van uw gegevens is van het grootste belang voor Frameworks ®. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze volledige disclaimer; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze disclaimer of een deel van deze disclaimer, mag u deze website niet gebruiken.

Privacy

Frameworks ® hecht veel waarde aan uw privacy. In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, 25/05/2018) beschrijven we hoe potentiële persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van deze website. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke informatie wordt verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker van deze website wordt gevraagd om persoonlijke informatie in te vullen. Welke gegevens verzamelen wij van u: 

  • achter- en voornaam

  • telefoonnummer

  • e-mailadres

  • bedrijfsnaam

  • bedrijfswebsite

  • bedrijfsactiviteit

  • land van het bedrijf

  • postcode van het bedrijf

  • bedrijfssatus

Waarom verzamelen we deze gegevens? Alle informatie die door een gebruiker op deze website bekend wordt gemaakt, wordt uitsluitend gebruikt om het informatieverzoek van de gebruiker te verwerken. Frameworks ® zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De informatie die van de gebruiker wordt gevraagd, wordt gebruikt om de gebruiker te helpen bij zijn/haar informatieverzoeken. De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker sneller met een Frameworks ®-vertegenwoordiger in contact te brengen. Uw gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan een derde partij. Door de GDPR heeft elke gebruiker het wettelijke recht om zijn gegevens in te zien en te verzoeken om zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt altijd, kosteloos en op verzoek, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing van Frameworks ®. Gelieve uw verzoek te richten aan Frameworks ®, Zandbergen 104, 2480 Dessel, sales@frameworks.be, +32 (0)14736982, BE0865.295.527. Frameworks ® slaat uw gegevens op totdat u een verzoek indient om deze te verwijderen.

Cookies

Frameworks ® kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarvandaan u naar https://www.frameworks.be bent gekomen of waarlangs u het verlaat. Dit stelt ons in staat om de website voor de gebruikers permanent te optimaliseren. Tijdens een bezoek aan deze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst met als enig doel de website aan te passen aan de behoeften van frequente bezoekers en de website verder te verbeteren voor toekomstig gemak. Elke gebruiker kan toestemming verlenen of weigeren voor het gebruik van cookies bij het bezoeken van de website. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites bij te houden. U kunt het gebruik van cookies zelf uitschakelen tijdens een eerste bezoek of via de instellingen van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw gebruikerservaring op deze website kan verminderen.

Algemene voorwaarden

De inhoud van deze website, inclusief de lay-out, de structuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, gegevens, concepten, product- en bedrijfsnamen, tekst, prijzen en muziek zijn voorbehouden en zijn exclusief eigendom van Frameworks ® of hun respectieve rechtmatige eigenaren. Door deze website te gebruiken, behoudt u zich niet het recht voor om de inhoud ervan te gebruiken. Het is ten strengste verboden om materiaal van deze website te reproduceren, opnieuw te publiceren, te verkopen, te verhuren, te tonen, opnieuw te verspreiden voor welk doel dan ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het materiaal. Cachen in een webbrowser is toegestaan. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie wordt op geen enkele manier aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker van deze website. Voor zover deze website en diensten op deze website kosteloos worden verstrekt, is Frameworks ® niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website of het gebruik van deze website. Frameworks ® biedt geen garantie voor de volledigheid of juistheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Frameworks ® biedt geen garantie dat de website en eventuele services op de website beschikbaar blijven. Gebruikers van deze website hebben geen recht op enige compensatie of andere betaling bij beëindiging, wijziging of storing van website diensten.

bottom of page